Artiestvoorfeest.nl Artiestvoorfeest.nl Disclaimer
De artiesten die zich aanbieden op deze website boekt u direct via de artiest zelf, artiestvoorfeest.nl fungeerd niet ! als tussen persoon. .
 2020 lees > hier < de Disclaimer / website is op 19-10-2021 bijgewerkt
Lees deze pagina om misverstanden te voorkomen.
Disclaimer De inhoud van deze site, zoals fotomateriaal, teksten, beelden, geluiden en programmatuur, is het eigendom van artiestvoorfeest.nl en zijn bronnen. Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van artiestvoorfeest.nl . Het materiaal mag dus niet zomaar gebruikt worden! Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om artiestvoorfeest.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Toestemming verkrijgen voor (her- )publicatie onderwerpen artiestvoorfeest.nl : beheer@artiestvoorfeest.nl  Gebruik van cookies artiestvoorfeest.nl  plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Cookies uitschakelen U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.